Tepidari

A la sala tèbia els usuaris rebien massatges, s’entregaven als debats i descansaven, esgotats, del vapor de la sala calenta. Aquesta circumstància obliga a disposar de més espai i també d’un sistema de calefacció. L’hipocaust del tepidari connecta amb el del caldari, que al seu torn rep l’escalfor directa del forn.

tepidarium

El terra era cobert d’aigua procedent del caldari.

tepidarium_1

És una sala més gran que l’anterior (frigidari), tot i que manté la mateixa distribució i usa els mateixos recursos tècnics. Va ser aquesta sala la que la comunitat de religioses va habilitar com a cuina conventual. Des d’aquí s’accedeix a la sala calenta, al caldari.

Tepidarium-Vertical