Forn

És la zona industrial dels Banys. Avui només queden restes del lloc on es concentraven el forn, les calderes i les cisternes que subministraven calor al caldari i escalfaven l’aigua que corria pel terra de la instal·lació. furnusfurnus-v