Caldari

Caldarium

Ple de vapor, la temperatura superava els 30 graus centígrads. Ideal per suar i prendre banys calents a les piscines, avui desaparegudes. És la sala que es conserva pitjor, ja que posteriors construccions l’han malmesa.

caldarium_1

Al caldari hi havia una petita piscina situada a l’angle sud-est de la cambra, que és poc fonda i, com en banys musulmans, no presenta grades d’accés. La piscina s’omplia amb l’aigua calenta provinent de la caldera, que passava per unes conduccions, avui encara visibles, a través del mur. Una canal vidrada encastada en un dels murs del caldari servia per facilitar la circulació de l’aire calent provinent de l’hipocaust.